Tjänster

Föreläsning
Pris från 2500 :- (exkl. moms)
Vill din skola inspirera eleverna till en mer aktiv livsstil? Är ditt företag intresserat av att ge de anställda bättre verktyg för att hantera stress? Är ditt fotbollslag intresserat av att lära sig mer om visualisering och hur det kan förbättra prestation på plan? Behöver ditt gym en motivationsboost för motionärerna? Det här är bara ett fåtal exempel på vad en föreläsning kan handla om. Med min bakgrund som f.d. gravt överviktig och med min nuvarande yrkesroll som idrottspsykologisk rådgivare väver jag personliga erfarenheter med vetenskapliga metoder och teorier. Jag skapar skräddarsydda lösningar utefter rådande behov, vare sig det handlar om att motivera, inspirera eller utbilda.

Tryck här för att se hela min föreläsning från Fitnessgalan 2014 i Globen, Stockholm.

Min utbildning
Jag är utbildad idrottspsykologisk rådgivare via Högskolan i Halmstad. Det innefattar en 3-årig kandidatexamen i psykologi (180 högskolepoäng). Jag har även arbetat med klient under handledning i ett års tid genom påbyggnadskurs Att arbeta som idrottspsykolgisk rådgivare, vilket motsvarar ytterligare 30 högskolepoäng. Det är viktigt att poängtera att min utbildning inte innebär en legitimerad titel. Således står jag inte under uppsikt av socialstyrelsen, och arbetar därför ej heller med klinisk psykologi och svåra psykiska sjukdomar och besvär så som depression eller självmordstankar. Mitt arbetsområde innefattar prestationsförbättringar och att förändra ett beteende till det bättre - hos idrottare likväl som motionärer. Naturligtvis sker allt samarbete med högsta konfidentialitet såvida du inte uttryckligen anser annorlunda. Din privata sfär respekteras alltid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar